Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Havenoverzicht vuilwaterafgiftepunten

Uw gegevens voor registratie

Voor welk schip vult u deze vragenlijst in?

Scheepsnaam:

Het is de bedoeling om per schip de enquête in te vullen om inzicht in de omvang van de vloot te verkrijgen.

Afmetingen van uw schip (in meters)

  • m.
  • m.

Heeft u een vaste ligplaats?

Zo ja, in welke haven:

Heeft u hier al een vast vuilwaterafgiftepunt tot uw beschikking?

Bij welke locatie geeft u vuilwater af of zou u vuilwater af willen geven?

Bij welke havens zijn voor u vuilwaterafgifte-faciliteiten wenselijk?

Haven, provincie

Welke haven(s) ontbreken in het overzicht?

We willen een complete lijst krijgen.

Hoeveel vuilwater wordt er per keer afgegeven?

Wat is de frequentie van vuilwaterafgifte?

Zijn er vaste dagen in de week waarop vuilwater wordt afgegeven?

Zijn er vaste momenten op de dag waarop vuilwater wordt afgegeven?

Geldt er een beperkend maximum aan het aantal schepen die voor elkaar (rij) of naast elkaar (breedte) mogen aanmeren?

Vul de betreffende haven(s) in bij de opmerkingen:

Indien ja:

Hoeveel aansluitingen per afgiftepunt is wenselijk?

Welk type slang gebruikt u voor het afpompen van vuilwater?

Wat is de maximale en werkbare lengte van de slang?

In meters.

Welke techniek is wenselijk voor het afgeven van vuilwater?

Heeft u nog op- of aanmerkingen?