Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Ligplaatsen Maasvlakte koppelverbanden

Koninklijke BLN Schuttevaer en het CBRB krijgen met regelmaat meldingen van een gebrek aan ligplaatsen op de Maasvlakte voor koppelverbanden. Deze problematiek in het westelijk havengebied van Rotterdam hebben wij meerdere malen onder de aandacht gebracht bij het Havenbedrijf Rotterdam (HBR). Dat heeft er toe geleid dat het Havenbedrijf dit ook onderkent. Daarom proberen wij nu samen te inventariseren hoeveel koppelverbanden regelmatig Rotterdam aan doen. Het Havenbedrijf Rotterdam kan nader onderzoek doen naar de nu gebruikte ligplaatsen van deze koppelverbanden.

Om hier enig zicht op te krijgen hebben wij uw medewerking nodig. Zelf hebben we ook een lijstje met verbanden die hiervoor in aanmerking zouden komen. Omdat dit vast niet compleet is vragen wij eerst aan u, als u een koppelverband bezit of er mee vaart, of u mee wilt werken om dit lijstje nog completer te maken.

Wij hopen dat u bereid bent om aan deze korte enquête mee te werken om het beeld completer te maken. Dat zou ons - en u - helpen om het aantal ligplaatsen voor deze categorie schepen beter passend te maken op het aantal verbanden dat er gebruik van maakt. Alvast dank voor uw medewerking en het invullen van de korte enquête.

Vragen aan eigenaar of opvarende van een koppelverband

Ik vaar met een koppelverband en kom met enige regelmaat op de Maasvlakte:

Mijn verband heeft de afmetingen van:

  • meter
  • meter

Vaart u altijd vast in genoemde formatie of ook wel eens alleen met het schip?

U gaf aan; Ik ontkoppel regelmatig:

Als u ontkoppelt, willen we ook graag weten:

Als ik in Rotterdam kom met bestemming Maasvlakte heb ik:

Ik vervoer voornamelijk:

Mijn verband

Mogen wij uw MMSI nr. doorgeven aan het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) ten bate van het onderzoek naar de ligplaats behoefte?
(Het HBR is gehouden aan de AVG wetgeving en zal bij uw toestemming voor gebruik alleen voor dit doel gebruik mogen maken van uw gegevens).

Als u niet met een koppelverband vaart, of nooit in Rotterdam komt dan heeft het geen zin om deze vragenlijst in te vullen.
We willen u toch graag bedanken voor de getoonde interesse en moeite.

Als u op verzenden drukt dan kunnen we uw antwoord meenemen voor de beeldvorming.

Dank voor uw medewerking aan deze korte enquête. Wij hopen met behulp van uw bijdrage het aantal ligplaatsen voor koppelverbanden in Rotterdam meer in verhouding te kunnen brengen met de vraag.

Druk hieronder op de knop Verzenden om uw antwoorden op te slaan.